Algemene voorwaarden

 

Op al onze diensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

  1. Na aanmelding ontvang je voor onze meerdaagse programma’s een factuur. Zodra deze is betaald, is je inschrijving definitief. Voor losse gesprekken ontvang je na afloop een factuur.
  2. Bij verhindering dienen losse gesprekken minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Blijf je in gebreke, dan worden de kosten van dit gesprek in rekening gebracht.
  3. Onze meerdaagse programma’s kun je kosteloos annuleren tot een maand voor aanvang van het programma. We storten dan onmiddelijk het door jou betaalde bedrag terug op je rekening.  Na deze periode is annulering niet meer mogelijk. In geval van overmacht, zoals ziekte, plannen we in goed overleg een nieuwe datum. Dit geldt niet voor de Relatieweek Schiermonnikoog v.w.b. de accommodatiekosten vanwege afspraken met derden.
  4. Mochten wij de gemaakte afspraken met jou niet kunnen nakomen, dan doen we je een passend voorstel. Mocht je dit voorstel niet als passend ervaren, dan storten we onmiddellijk het door jou betaalde bedrag terug op je rekening.

 

Als je een klacht hebt

 

Wij hechten zeer veel waarde aan een goede band met onze klanten. En zullen ons uiterste best doen om in alle redelijkheid en billijkheid met jou een oplossing te bedenken voor een mogelijk probleem.

 

Mocht je vragen over deze algemene voorwaarden hebben, laat het ons gerust weten.

Call Now Button
MENU