Relatieproblemen oplossen

 

Relatieproblemen oplossen begint bij het herkennen en erkennen van ons eigen aandeel. We zien in de praktijk hoe ontzettend moeilijk koppels dit vinden, waardoor ze elkaar in de haren vliegen of juist doodzwijgen. Dit soort patronen hebben een drietal belangrijke oorzaken:

 

 • We zijn ons vaak niet bewust van de pijn die we onze partner hebben aangedaan.
 • Onze eigen pijn voelt soms zo groot, waardoor we geen ruimte ervaren om naar de pijn van onze partner te luisteren.
 • Toegeven van eigen ‘fouten’ is voor velen onder ons een grote uitdaging.

 

Wijzen

 

Niet bewust

Uiteraard kunnen we over allerlei zaken van mening verschillen met onze partner. Zolang we hier goed over kunnen communiceren is er niets aan de hand en kunnen we zelfs van elkaar leren waardoor we de wereld in een breder perpectief kunnen zien.

Als dit niet lukt, dan ontstaan er (stilzwijgende) verwijten. We voelen ons dan gekwetst en hebben de neiging om harder te gaan roepen en kritiek te uiten of we trekken ons steeds meer terug en negeren de ander. We voelen dan vaak een enorme pijn en angst om de ander te verliezen. We voelen ons kwetsbaar en zien de ander als de schuldige die de touwtjes in handen heeft. Echter, in de meeste gevallen voelt de ander dit ook zo…

 

We zijn ons er vaak niet bewust van wat de impact van ons eigen gedrag op de ander is. Boosheid, scheldwoorden en stigmatisaties leiden tot een diepe pijn van afkeuring bij de ander. Terugtrekken, negeren en stilzwijgen voelt voor de ander als een enorme ontkenning van het bestaansrecht. Woorden als ‘ik voel me verlaten en verwaarloosd’ horen we vaak voorbij komen.

 

Bewust zijn van de impact van ons eigen gedrag op onze partner is de eerste stap om een conflict te deëscaleren.

 

Ruzie 2

 

Eigen pijn is te groot

Koppels die diep in de relatieproblemen zitten hebben al vaak een lange worsteling achter de rug met vaak een verwoestende werking. Niet zelden raken ze uitgeput, voelen zich depressief en machteloos vanwege de problemen. De berg pijn is zo groot, dat ze er niet meer overheen kunnen kijken om de ander nog te zien.

 

Beiden partners willen dan ‘tegelijk oversteken’ en hun verhaal doen om erkenning te krijgen voor hun pijn. Het tegelijkertijd willen oversteken lijdt in de meeste gevallen tot een botsing, omdat geen van tweeën over het vermogen beschikt de eigen pijn even te parkeren en oprecht naar de ander te luisteren. Elke botsing zal de relatie echter verder uithollen, een vicieuze cirkel is een feit.

 

Je eigen pijn kunnen parkeren en niet direct reageren vanuit de emotie is de tweede stap in het verder deëscaleren van de problemen.

Ruzie

 

Toegeven van eigen ‘ fouten’ 

De verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel is van essentieel belang om samen weer te kunnen groeien. Dit betekent dat we bijvoorbeeld dienen kunnen toegeven dat we geschreeuwd hebben of dat we de deur zijn uitgelopen. Uiteraard is er altijd een aanleiding voor gedrag, maar volmondig kunnen toegeven dat we iets onhandig aan hebben gepakt of niet het vermogen hadden er anders mee om te gaan, zorgt voor zachtheid bij onze partner.

Dus in plaats van ja…maar… te zeggen, dienen we te leren zeggen: PUNT! Want zodra onze partner zich door ons gehoord, gezien en erkend voelt, zal deze vaak ook eerder bereid zijn het eigen onhandig gedrag toe te geven.

 

Door ons eigen aandeel in een ‘gevecht’  te erkennen en hiervoor oprecht sorry te kunnen zeggen kan heling plaatsvinden van datgene in de relatie wat gewond is geraakt.

Relatie Retraite

 

Een oefening

Wij, Ruud en Hilde, hebben de volgende krachtige oefening ontwikkeld. Onontbeerlijk bij het oplossen van relatieproblemen. En als jullie geen relatieproblemen hebben, een goede oefening die jullie relatie enorm kan verdiepen.

 

Partner A

Degene die het beste in staat is om de eigen pijn even te parkeren begint als partner A. Doordat partner B als eerste erkenning krijgt is deze op een later moment beter in staat om ook het eigen aandeel te benoemen.

 

Mijn aandeel in onze relatieproblemen (of deze ruzie) is:

 • …………………….
 • …………………….

 

Ik zie dat ik jou daarmee:

 • ……………………
 • ……………………

 

Het spijt me dat:

 • …………………..
 • …………………..

 

PUNT!

 

Als partner B vervolgens oprechte en voldoende erkenning voelt en dit ook uitspreekt, vraagt deze vervolgens aan partner A:

 • Hoe komt het dat je zo gehandeld hebt?
 • Wat was mijn aandeel daarin?

 

Na de uitleg van partner A kan partner B het eigen aandeel via bovengenoemde stappen benoemen.

 

Uiteraard vraagt deze manier van communiceren de nodige oefening en zal het niet altijd onmiddellijk soepel verlopen. Maar onthoud dat het benoemen van het eigen aandeel de opening biedt om te groeien naar een liefde- en passievolle relatie!

 

Relatieproblemen oplossen

Meer ondersteuning nodig? In de driedaagse Relatietherapie Retraite is het mogelijk dieper op de oorzaken van jullie relatieproblemen in te zoomen en deze met onze ondersteuning concreet op te lossen.

 

Call Now Button
MENU